(Monolitische) Betonvloeren

Een monolitische betonvloer is een afgewerkte/gevlinderde vloer die dienst doet als eindafwerking voor industrieel gebruik en na gelang wens van principaal zo glad gemaakt kan worden als vereist. Monolith wil zeggen; het aanbrengen van een betonvloer in 1 arbeidsgang, dus na het storten wordt de vloer tijdens het verhardingsproces glad afgewerkt/gevlinderd. Als de gestorte betonvloer voor de eerste keer wordt gevlinderd kan er een slijtlaag (eventueel met kleurstof) in de bovenlaag worden ingestrooid die bestaat uit een mengsel van cement en een toeslagmateriaal. De aangebrachte monolitische betonvloer kan eventueel worden na behandeld, is het voorkomen van het verdampen van water uit de betonmortel, met een plastic folie of Curing Compound.

 

Bij betonvloeren, monolitisch of niet, kunnen scheurvormingen optreden en om deze zoveel mogelijk proberen te beperken wordt vaak een van onderstaande maatregelen genomen:

  • enkele/dubbele wapening,
  • staalvezels voor krimpscheuren tijdens het verhardings- en drogingsproces (dosering tussen de 25-40kg/m3 in de mortel),
  • polypropyleenvezels door de mortel voor plastische krimpscheuren,  
  • aanbrengen van dilataties/zaagsneden.

Bewapende (monolith) betonvloeren kunnen ook fungeren als een constructieve vloer dit in tegenstelling bij vloeren met staalvezels of polypropyleenvezels. Bij staalvezelbetonvloeren dient men er rekening mee te houden dat deze aan het oppervlak zichtbaar zijn en roestvorming op kan treden, wij adviseren dan ook bij deze vloeren een slijtlaag in de bovenlaag te verwerken.

                                                                                                                                                    

De betonmortel is leverbaar in verschillende sterkte-, milieu- en consistentieklasse daarnaast kan worden gekozen voor enkele korrelgroepen, is het ook mogelijk kleurstof door de mortel te laten mengen en kan deze vloeistofdicht geleverd worden. Bovenstaand is al vermeld dat het ook mogelijk is vezels door de betonmortel te doen. Betonmortel is in vele situaties toe te passen.   

 

Als door bedrijfsorganisatorische redenen bodemverontreiniging kan ontstaan wordt een vloeistofdichte voorziening, door bijvoorbeeld de gemeente, geëist. Belangrijk hierbij is wat wordt geëist; verwerken van vloeistofdichte beton of het maken van een vloeistofdichte (monolith) betonvloer. In het eerste geval voldoet een KOMO-productcertificaat dat de betonmortel vloeistofdicht (vloeistofkerend) is en in het andere geval dient er ook een PBV-verklaring (keuringsrapport) te zijn dat de vloer vloeistofdicht is goedgekeurd. U kunt bij ons ook terecht voor ruw gestorte/gebezemde betonvloeren die worden toegepast bij hellingbanen of als ondervloeren. Tot slot maken we ook de zogeheten woonbetonvloeren. Dit zijn monolitische betonvloeren en kunnen indien gewenst gebruikt worden als eindafwerking in woonhuizen. Kanttekening daaraan is dat het een industriële vloer is/blijft en u dan ook rekening dient te houden met de kenmerken hiervan. 

Storten en dicht-trillen op peil van de betonmortelAfwerken/vlinderen van de betonmortelZagen