Zandcementdekvloeren

Een zandcementdekvloer, die vaak wordt toegepast in de utiliteits- en woningbouw, is een niet-constructieve vloer die direct in het werk op de draagvloer wordt aangebracht met als doel:

 • een gewenst peil te realiseren,
 • als drager te fungeren voor een later aan te brengen vloerafwerking; denk hierbij aan tegels, tapijt, marmoleum, coating, enz.
 • te fungeren als direct aan verkeer blootgestelde vloer, er dient dan wel een slijtlaag te worden toegepast.

De wijzen waarop de zandcementdekvloer aangebracht wordt op de draagvloer kan verschillen van:

 • al dan niet hechtend,
 • niet-hechtend (scheidingslaag ertussen),
 • zwevend op een isolatiemateriaal.

Indien omschreven in bestek, door ons geadviseerd of gewenst door principaal kunnen wij zorgen voor het leveren en aanbrengen van isolatiematerialen, krimpwapening, kunststofvezel en/of droogversneller door de mortel, hechtprimer, slijtlaag die met het vlinderen in de bovenlaag wordt verwerkt (eventueel met kleurstof) en plastic folie. (Eventuele vloerverwarming dient principaal zelf aan te brengen/laten brengen)   

 

De mortel waarmee deze vloeren worden gemaakt varieert van druksterkte Cw7 t/m Cw30, is aardvochtig en de cement (meestal Portland- of portlandvliegascement) is een hydraulisch bindmiddel.

De voordelen hiervan zijn dat de vloeren:

 • in meerdere kwaliteiten leverbaar zijn,
 • naast vlak ook op afschot kunnen worden aangebracht,
 • geschikt zijn voor vochtige ruimtes dus ook voor buiten,
 • makkelijker aan te brengen zijn met niveauverschillen,
 • een hoge druksterkte en slijtvastheid hebben,
 • aan hoge vlakheidseisen kunnen voldoen.

De nadelen zijn dat deze vloeren:

 • een dagproductie tot circa 300m2 halen waardoor er meer dilataties ontstaan,
 • een lage buigtreksterkte hebben en dus eerder een krimpwapening of kunststofvezel noodzakelijk is om scheurvorming te beperken.

 

Onderstaand de systemen die wij kunnen aanbieden bij het vervaardigen van zandcementdekvloeren:

Volautomatisch mengen

Volautomatische meng- en pompinstallatie (silo)Dit is door ons het meest gebruikte systeem i.v.m. arbotechnische redenen. Op de bouwplaats wordt een silo geplaatst die gevuld is met zand en cement, waaronder wij een computergestuurde vloerenpomp plaatsen die de mortel mengt met water en dan naar de werkplek transporteert met behulp van slangen. Voordeel van dit systeem is dat geen mankracht nodig is die de vloerenlegger van specie moet voorzien, constante kwaliteit gewaarborgd is, de producten KOMO-gecertificeerd zijn, de silo-systemen geluidsarm zijn, de werkplek schoon en opgeruimd achter blijft. (Indien gewenst kunnen wij ook zorgen voor een vrachtwagencombinatie)

 

 

Semi-machinaal mengen

Semi-machinaal (zandsilo)Bij dit systeem wordt een zandsilo geplaatst met daaronder een vloerenpomp die zonder handmatige handelingen wordt gevuld met zand. Het cement en water wordt hierbij wel handmatig toegevoegd waarna de mortel via slangen naar de werkplek wordt getransporteerd. De producten zijn KOMO-gecertificeerd.

 

 

 

 

 

Handmatig vullen

HandmatigOm arbotechnische redenen wordt dit alleen nog maar toegepast bij kleine oppervlakte. Hierbij wordt het zand op de bouwplaats los gestort en de cement in 25kg zakken aangeleverd. Een werknemer vult handmatig de vloerenpomp met de producten en voegt water bij de mortel waarna deze via slangen naar de werkplek wordt getransporteerd.

 

 

 

Het is in alle 3 de systemen mogelijk om in de mortel een kunststofvezel en/of droogversneller toe te voegen. Droogversnellers zijn leverbaar in droogtijden die variëren van; 16 dagen tot 48 uur onder het vochtgehalte van 4%. 

                                                                                                                                                                                     

Getransporteerde mortelMortel op peil brengenVlinderen

De zandcementdekvloeren worden door ons aangebracht volgens de NEN2741 (kwaliteit en uitvoering), NEN2747 (vlakheid), NEN2742 (zwevend) en voor sporthallen NOC*NSF norm.